Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vybrané statě z mechaniky a pružnosti

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2311088 Z,ZK 4 2P+2C+0L česky
Garant předmětu:
Václav Bauma
Přednášející:
Václav Bauma
Cvičící:
Václav Bauma
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

Kmitání diskrétních soustav s n stupni volnosti.

Analytické řešení kmitání.

Využití rozvoje podle vlastních tvarů kmitání.

Úvod do dynamiky jedno a více rozměrných kontinuí.

Přibližné metody.

Metoda konečných prvků.

Kmitání nelineární soustavy, základní pojmy a vlastnosti, metody řešení.

Základní rovnice matematické teorie pružnosti a pevnosti a jejich aplikace

Diferenciální přístup k řešení tahu a tlaku

Úplná diferenciální rovnice průhybové čáry – vnitřní účinky a dimenzování

Úplná diferenciální rovnice průhybové čáry – deformace (průhyby a natočení nosníků)

Vliv posouvající síly (Žuravského vztah) a jeho aplikace na tenkostěnné profily

Krouživé kmitání hřídelů z pohledu pružnosti – nehmotný hřídel s kotouči

Krouživé kmitání hřídelů a pohledu pružnosti – hmotný hřídel ideální/reálný

Osnova cvičení:

Kmitání diskrétních soustav s n stupni volnosti.

Analytické řešení kmitání.

Využití rozvoje podle vlastních tvarů kmitání.

Úvod do dynamiky jedno a více rozměrných kontinuí.

Přibližné metody.

Metoda konečných prvků.

Kmitání nelineární soustavy, základní pojmy a vlastnosti, metody řešení.

Základní rovnice matematické teorie pružnosti a pevnosti a jejich aplikace

Diferenciální přístup k řešení tahu a tlaku

Úplná diferenciální rovnice průhybové čáry – vnitřní účinky a dimenzování

Úplná diferenciální rovnice průhybové čáry – deformace (průhyby a natočení nosníků)

Vliv posouvající síly (Žuravského vztah) a jeho aplikace na tenkostěnné profily

Krouživé kmitání hřídelů z pohledu pružnosti – nehmotný hřídel s kotouči

Krouživé kmitání hřídelů a pohledu pružnosti – hmotný hřídel ideální/reálný

Cíle studia:

Zvládnutí řešení kmitání diskrétních soustav s n stupni volnosti a metody konečných prvků pro diskretizaci kontinuí. Zvládnutí základních druhů namáhání součástí a stanovení kritických otáček hřídelů.

Studijní materiály:

Stejskal V., Bauma V., Vampola T.: Kmitání mechanických soustav - doplňkové skriptum. Vyd. ČVUT, Praha 2003.

Brousil,J.-Stejskal,S.: Mechanika manipulačních zařízení. Vydavatelství ČVUT, Praha 1994.

Stejskal V., Okrouhlík M.: Kmitání s Matlabem. Vydavatelství ČVUT, Praha 2001.

Brepta R., Půst L., Turek F.: Mechanické kmitání. Sobotáles, Praha 1994.

Řezníček, J.: elektronické podklady dostupné z: www.pruznost.unas.cz nebo https://moodle-vyuka.cvut.cz

Valenta, Fr., a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

Řezníček, J., Řezníčková, J.: Pružnost a pevnost v technické praxi – Příklady II, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7183506.html