Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Practical Software Tools

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E372042 KZ 3 1P+1C+0L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

This course should match the students knowledge of informatics and information technologies with the university standard.

MS Word and MS Excel in the range required to prepare a technical report or a scientific article. MS Powerpoint and Matlab.

HTML code as an example of a markup language.

Požadavky:
Osnova přednášek:

L1. Informační systémy a systémy studijní opory používané na ČVUT v Praze, zásady bezpečnosti

T1. Textové procesory. Úkol: Dokument MS Word. Pokročilé formátování textu, tabulky, rovnice.

L2. Počítačový program jako model skutečného problému

T2a. Reference. Kde hledat zdroje pro technické texty.

T2b. MS Excel. Graf vycházející ze zadaných dat.

L3. Datové struktury a operace s nimi

T3. MS Excel. Rovnice, funkce včetně statistických a maticových funkcí. Podmíněné formátování.

L4. Algoritmizace problému a vytvoření vhodného algoritmu

T4. Matlab a Simulink

L5. Přehled programovacích jazyků (C, MatLab, Python,…)

T6. Web (html a css, úprava zdroje html)

L6. Webové programovací nástroje.

T7. Závěrečný test a klasifikace.

T - cvičeníí, L - přednášky. Účast na cvičeních nutná. Test v rozsahu cvičení.

Osnova cvičení:

T1. Textové procesory. Úkol: Dokument MS Word. Pokročilé formátování textu, tabulky, rovnice.

T2a. Reference. Kde hledat zdroje ve strojírenství.

T2b. MS Excel. Graf čerpající z uvedených dat.

T3. MS Excel. Rovnice, funkce včetně statistických a maticových funkcí. Podmíněné formátování.

T4. Matlab a Simulink

T6. Web (html a css, úprava zdroje html)

T7. Závěrečný test a klasifikace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

• Beskeen, David W., et al. Illustrated Microsoft Office 365 & Office 2016: Introductory. Cengage Learning, 2016.

• Mittelbach, Frank, et al. The LATEX companion. Addison-Wesley Professional, 2004.

• Lee, Huei-Huang. Programming with MATLAB 2016. SDC Publications, 2016.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7169806.html