Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Biomechanika pro bakaláře

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
N2241050 Z,ZK 4 2P+2C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Biomechanika je věda a sílách a působení sil v lidském organizmu. V rámci přednášek předmětu Biomechanika pro bakaláře posluchači získají znalosti o tom, které jednotlivé sily v těle působí a jakým způsobem je možné vysvětlit funkce kloubů, kostí nebo cév z pohledu mechaniky. Kromě fyziologické funkce těla se jednotlivé přednášky věnují také roli mechanických stimulů vedoucích ke krátkodobému nebo dlouhodobému poškození těla. Samostatnou částí je vysvětlení možností léčby onemocnění pomocí mechanických zásahů, zejména s využitím umělých náhrad tkání a orgánů. Cvičení předmětu jsou věnována praktickému řešení vybraných problémů s využitím znalostí mechaniky a fyziologie.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úvod do biomechaniky, definice, zaměření, rozdělení, příklady použití

Principy škálování – do Galilea k BMI

Analýza pohybů v biomechanice, video analýza pohybu, nositelná elektronika

Energie, stabilita, těžiště, chůze a běh

Biomechanika dolní končetiny – principy funkce, zatížení kloubů, onemocnění

Biomechanika horní končetiny – principy funkce, stabilita kloubů, rozsah pohybů

Anatomie oběhové soustavy

Fyziologie oběhové soustavy

Onemocnění a stárnutí oběhové soustavy

Biomechanika léčebných postupů v oběhové soustavě

Elektromechanická interakce v krevním oběhu

Bio materiály a implantáty

3D tisk v medicíně

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Daniel, M. - Mareš, T. Biomechanics of Biomembranes, Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 71 p. ISBN 978-80-01

Konvičková, S. - Valenta, J. - Mareš, T. Biomechanika svalstva člověka, Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 131 s.

Hoskins, Peter R; Lawford, Patricia V; Doyle, Barry J. Cardiovascular Biomechanics, 2017.

Ohn D. Currey. Bones: Structure and Mechanics, 2013

Oomens, C. W. J; Brekelmans, Marcel; Loerakker, Sandra; et al..Biomechanics: concepts and computation. Cambridge texts in biomedical engineering, Second edition, 2018.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7165006.html