Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vybrané statě z pružnosti a pevnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2111506 Z,ZK 4 2P+2C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Pokročilejší partie mechaniky poddajných těles zejména (ale nejen) pro zájemce o budoucí studium předmětů jako Metoda konečných prvků, Teorie pružnosti, Mechanika kompozitních materiálů nebo Dynamická pevnost a životnost v navazujícím magisterském programu Aplikované vědy ve strojním inženýrství, nebo pro získání dalších znalostí využitelných při zpracování bakalářské práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Variační principy v pružnosti a pevnosti: Silová a deformační varianta řešení prutových soustav, princip virtuálních posuvů a virtuálních sil.

Princip minima celkové potenciální energie a princip minima komplementární energie, Přibližná řešení prutových soustav a nosníků.

Teorie ohybu tenkych desek obecného tvaru: Rovnice rovnováhy (definice vnitřních silových účinků).

Kirchhoffova teorie. Příklad řešený jak vektorově tak skalárně.

Anisotropni materialy, kompozity: Historie kompozitních materiálů, technologie výroby kompozitních materiálů, jednosměrové kompozitní materiály, pevnostní kritéria, klasická laminační teorie, kompozity s náhodnou výztuží, sendviče, tenkostěnné kompozitní tlakové nádoby – válec, koule, různé tvary den (půlkulové, elipsoid, geodetický izotenzoid, …)

Statistika v teoriích pevnosti a únavy: Statistické metody vyhodnocování dat, konstruování a materiály - inspirace přírodou, mýty a realita o kompozitech, únava kompozitů

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Michalec, J., a kol.: Pružnost a pevnost II, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

Valenta, Fr., a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7164206.html