Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Řízení autonomních robotů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2373025 Z 2 0P+2C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

V předmětu se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti robotiky a prakticky si vyzkouší navrhnout, sestavit a naprogramovat robota s využitím robotické stavebnice. Předmět je určen především pro studenty druhého ročníku, kteří mají zájem se s tématikou řízení robotů (a zvláště pak robotů autonomních) seznámit. Předmět je koncipován jako úvod do problematiky a nevyžaduje předběžné znalosti z dané oblasti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Přehled aplikací robotiky.

• Principy řízení robotů

• Základní mechanické konstrukce robotů.

• Řízení pohybu robotů.

• Vnímání robotů - senzorika.

• Obecné algoritmy řízení.

• Vyšší algoritmy řízení robotů.

• Komunikace robotů.

• Projektová výuka - týmová práce na vývoji robota.

• Soutěž robotů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kolíbal, Z., Blecha, P., Knoflíček, R., Singule, V., Kárník, L., Blecha, R., Bradáč, F., Pavlík, J., Kuleba, T., Pochylý, A. Roboty a robotizované výrobní technologie. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Vutium, 2016. 786 s. ISBN 978-80-214-4828-5.

Smrček, J., Hajduk, M., Bobovský, Z., Jánoš, R. Robotika, Metodika nasadzovania servisných robotov. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2013. 203 s. ISBN 978-50-553-1523-2.

Mihola, M. Návrh a analýza lokomočního subsystému servisního robotu pro pohyb ve členitém terénu: disertační práce. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. 139 s.

Kot, T. Využití virtuální reality při řízení mobilních robotů v bezpečnostním inženýrství: disertační práce. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. 141 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7159806.html