Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Softwarové nástroje pro studium

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2372042 KZ 3 1P+1C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Doplnění znalostí studentů na úroveň, které je požadována pro zpracování technických dokumentů, jako je vyhodnocení měření, výsledný referát projektů nebo závěrečná práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Informační systémy a systémy podpory studia používané na ČVUT v Praze, bezpečnostní zásady

• Počítačový program jako model reálného problému

• Datové struktury a operace nad nimi

• Algoritmizace problému a zápis příslušného algoritmu

• Programovací nástroje – jazyky (C, MatLab, Python, …)

• Programovací nástroje pro web.

Přednášky dále obsahují ukázky řešení náročnějších částí úkolů ze cvičení.

Osnova cvičení:

1. Kontrola studentských kont, konfigurace klientských programů.Práce s počítačovými a informačními systémy fakulty. KOS, elektronická pošta, použití WiFi, vzdálené plochy a úložiště dat. Úvod do tvorby dokumentů (MS Word).

2. Dokument typu odborného článku v rozsahu dvou stran.

MS Word případně LibreOffice nebo OpenOffice, naformátovaný dokument typu odborného článku s pokročilými prvky podle zadání

3. Řešení zadaného problému s použitím vědecko-technických výpočtů v programu MS Excel (nebo Calc)

Zpracování naměřených hodnot, grafický výstup, výpočet funkce, vizualizace dat - řešení zadané úlohy.

4. Řešení zadaného problému s použitím vědecko-technických výpočtů v programu Matlab, Maple (nebo Python)

Zpracování naměřených hodnot, grafický výstup, výpočet funkce, řešení rovnice, práce s maticemi, vizualizaci dat - řešení zadané úlohy.

5. Příprava a publikování WWW stránky podle zadání s použitím HTML/XHTML editoru. Musí obsahovat hypertextové odkazy, grafické prvky a matematické vztahy, CSS - tag div. Umístění na Internet.

6. Vypracování rešerše na odborné téma.

Knihovny ČVUT, online katalog , STK,..., elektronické informační zdroje vědeckých publikací,vědecké časopisy, sborníky konferencí, online knihy, digital object identifier (DOI).

7. Závěrečný test

Cíle studia:
Studijní materiály:

Pecinovský, Josef, and Rudolf Pecinovský. Office 2019: & Office 365: průvodce uživatele. Grada Publishing, 2019.

Rybička, J. „LATEX pro začátečníky, 3. vydání.“ Konvoj & CSTUG, Brno (2003).

Zaplatílek, Karel, and Bohuslav Doňar. Matlab pro začátečníky. BEN-technická literatura, 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7156606.html