Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Cartography

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155CART Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Kurz seznamuje posluchače se základy matematické, topografické a tematické kartografie. Součástí je také exkurz do polygrafických technik, teorie barev, autorského práva či redakčních prací.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

1. Matematická kartografie – elipsoidy, zkreslení

2. Matematická kartografie – zobrazení

3. Praktické využití různých zobrazení v nástrojích GIS

4. Historie kartografie, topografické mapy

5. Kartografický jazyk, výrazové prostředky, generalizace

6. Vizualizace reliéfu, geografické názvosloví

7. Tematická kartografie – základy, barvy, kartodiagramy

8. Tematická kartografie – kartogramy, anamorfózy

10. Geoprostorová data

11. Webová kartografie – internet, protokoly, klient-server

12. Webová kartografie – webové mapové služby

Osnova cvičení:

Cvičení formou kartografických projektů.

Projekt 1 – Topografická mapa

Ukázky, přehled vhodného software, zdroje dat

Postprocessing

Q&A konzultační hodiny / samostatné zpracování

Q&A konzultační hodiny / samostatné zpracování

Projekt 2 – Tematická mapa

Ukázky studentských prací, metody tematické kartografie

Méně obvyklé metody, hexagony, geokódování

Infografika, layout + Q&A

Q&A konzultační hodiny / samostatné zpracování

Q&A konzultační hodiny / samostatné zpracování

Prezentace výsledků

Cíle studia:

Cílem je naučit posluchače teorii i praktické otázky kartografické vědy, aby byli schopni vytvořit kvalitní tematickou, topografickou i přehlednou mapu, rozuměli zásadám jejich tvorby, správného použití barev, fontů apod.

Studijní materiály:

?Slocum, T. A. et al.: Thematic Cartography and Geovisualization. Essex: Pearson Prentice Hall, 2009. ISBN: 978-01-322-9834-6.

?Brewer, C. A.: Designing better maps. Esri Press, 2005. ISBN: 978-15-894-8089-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7052306.html