Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Inovační marketing

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D05IMA ZK 2P česky
Garant předmětu:
Monika Dobiášová
Přednášející:
Monika Dobiášová
Cvičící:
Monika Dobiášová
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

*V programech SME a FMI lze předmět zařadit do ISP pouze jako volitelný.* Cílem je seznámit studenty bez nutných specifických předchozích znalostí marketingu s touto problematikou s ohledem na využití v praxi, např. na pozicích zakladatelů start-upů, středních a vyšších manažerů nebo majitelů stavebních firem. Kurz proběhne jako praktická výuka zejména tam, kde doktorandi již mají svá vlastní zadání nebo stávající pracovní zařazení.

Požadavky:

Praktické zpracování týmového projektu

Osnova přednášek:

1.Marketing a jeho role v inovativním řízení stavebních firem

2.Trh, průzkum trhu v oblasti stavebnictví

3.5P, 7C a všechny složky, současný pohled na moderní marketing očima druhé čtvrtiny 21.století

4.Produkt, cena, distribuce a jejich role ve fungování stavebních firem

5.Zákazník, segmentace, customer journey, CX jak v B2B tak B2C se zaměřením na moderní metodiku

6.Reklama a kreativita, reklamní agentury, jak funguje reklamní trh aneb co musíme znát, když si nemžeme dovolit to zaplatit u velkých partnerů

7.Marketingová strategie, marketingový plán – od mikrořízení firmy k helikopternímu pohledu na její pozici na trhu

8.Média v komunikačním mixu – role moderních médií v komunikaci moderní firmy

9.Efektivita reklamy a marketingové komunikace – kam vložit prostředky, když jich není nazbyt

10.Ostatní marketingové nástroje – Podpora prodeje, PR, Direct marketing, Osobní prodej – dokážeme se prosadit i bez velkých rozpočtů, dnes to jde

11.Sociální média a jejich dnešní role v marketingové komunikaci – firemní i osobní komunikace, vlastní branding

12.Marketing a obchod – spolupráce ve firemním prostředí specificky stavebních partnerství

Osnova cvičení:

Konzultace a prezentace týmových projektů

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty bez nutných specifických předchozích znalostí marketingu s touto problematikou s ohledem na využití v praxi.

Studijní materiály:

•Vycházíme z dostupných učebnic marketingu:

Kotler Philip, Armstrong Gary: Principles of Marketing, 2010

Světlík Jaroslav: Marketing – cesta k trhu, 2005

Světlík Jaroslav: Marketingová komunikace, 2016

•Obohatíme o nejmodernější zahraniční online zdroje, dostupné komukoli po registraci

•Část programu proběhne v angličtině, abychom doktorandy připravili i na mezinárodní působení jejich firem

•Na každé téma bude separátní úkol, na kterém budou studenti pracovat samostatně nebo v menších skupinách

•Pokud si studenti vyberou téma, které chtějí zpracovat v celém semestrálním bloku, mohou jím projít od začátku až do konce a vypracovat si vlastní business case

•Ke každému tématu dostanou kontakty na přední světové odborníky v tomto oboru

•Studium zahraničních podkladů bude součástí každého semináře

•Vyhodnocení jednotlivých zdrojů a srozumitelnost práce s nimi budou jednotlivé skupiny mezi sebou porovnávat, aby mohly využít výsledků best practice sharing z hodiny na hodinu

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7017806.html