Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Struktura krystalických materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2021018 ZK 3 2P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Předmět je zaměřený na uspořádání atomů ve struktuře pevných látek. Jsou probírány aplikačně zajímavé struktury od kovových látek po molekulové krystaly. Předmět se věnuje také možnostem pozorování atomové struktury s využitím rentgenového záření, a to jak z pohledu průměrné tak lokální struktury. Cílem předmětu je i použití a osvojení si speciálních programů určených ke studiu a analýze struktury a mikrostruktury pevných látek.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Struktura kovů.

2. Struktura keramických látek.

3. Molekulové a speciální krystaly.

4. Uspořádanost.

5. Experimentální metody studia krystalů.

6. Difrakce rentgenového záření na krystalech

7. Rentgenová difrakce polykrystalických materiálů.

8. Fázová analýza.

9. Analýza textury.

10. Stanovení napětí.

11. Software pro řešení struktury z práškových difrakčních záznamů.

12. Rietveldova metoda, aplikace, využití a interpretace výstupů.

13. Totální rozptyl a párová distribuční funkce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kraus I., Struktura a vlastnosti krystalů, Academia, Praha 1993.

De Graff M., McHencry M. E.: Structure of Materials: An Introduction to Diffraction, and Symmetry, Cambridge university press, Cambridge, 2008.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6967806.html