Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Algoritmy simulace vícerozměrných rozdělení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D18ASVR ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Vícerozměrná statistická rozdělení hrají důležitou roli při studiu fyzikálních, chemických, sociologických a ekonomických jevů a jejich modelování. Předmět je zaměřen zejména na negaussovská rozdělení s těžkými konci. Studenti se seznámí nejen s příslušnými modely a metodikou simulace, ale i s metodami statistické analýzy včetně odhadu parametrů korelovaných dat. Cílem je motivovat studenty nejen k hlubšímu studiu příslušných partií matematické statistiky, ale i k implementaci efektivních algoritmů simulace a statistické analýzy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1.Role vícerozměrných statistických rozdělení v aplikacích.

2.Vlastnosti vícerozměrných náhodných veličin.

3.Využití vlastností vícerozměrných rozdělení k simulaci náhodných veličin.

4.Vícerozměrné Gaussovo rozdělení se zadanou kovarianční maticí.

5.Vícerozměrné alfa-stabilní rozdělení.

6.Vícerozměrné Cauchyovo rozdělení.

7.Vícerozměrné Studentovo rozdělení.

8.Další vícerozměrná rozdělení s těžkými konci.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6917806.html