Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BIM - Revit Architecture CE

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124BRA Z 2 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Seminář seznamuje studenty se základními principy návrhu budov.

Výuky probíhá na platformě Autodesk,

Výuka se soustřeďuje na vysvětlení principů modelování stavebních prvků, jejich vlastností, vzájemných vazeb.

V průběhu cvičení studenti modelují vlastní budovu, na které aplikují vysvětlované principy. Seznámí se i s možnostmi včetně spolupráce s jinými SW, exporty a importy dat, přípravu projektové dokumentace a prezentace modelu.

Požadavky:

Základní počítačové dovednosti, základní znalosti principu návrhu budovy

Osnova přednášek:

Osnova teoretické části odpovídá osnově cvičení. Přednášky předchází cvičení.

Osnova cvičení:

1 Revit interface - basic introduction, Parametric modeling - principles (graphical and non graphical properties of elements)

2. Project browser - views, levels, wall and column - structural and architectural, using grids,

3. Type and instance properties. Walls - compound, stacked.

4. Doors and windows, families - basic information. Components.

5. Floors and ceillings, openings in vertical elements

6. Stairs and ramp

7. Mass in site - modelling of conceptual mass, wall by face, roof by face, Curtain walls - elements, curtain grid systems,

8. Roofs - by foot print, by extrusion

9. Annotations - text, dimensions, details, rooms, shedules

10.Sheets - project documentation, export from Revit - PDF, DWG...

11.Modelling of terrain

12. Sun analysis, walkthrough - export AVI, rendering

13 IFC export - basic information

Cíle studia:

Schopnost využít BIM nástroj/sw k vytvoření informačního modelu stavby. Porozumění principů návrhu budovy pomocí BIM.

Studijní materiály:

Autodesk Revit manualt 2021 https://help.autodesk.com/view/RVT/2021/ENU/

Autodesk Revit manualt 2022 https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/ENU/

Autodesk Design Academy - https://academy.autodesk.com/software/revit.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6883906.html