Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zkušebnictví a kontrola jakosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
210ZKKJ ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
experimentální centrum
Anotace:

Stavební zkušebnictví. Průzkumy staveb a metodiky průzkumu. Koncepce managementu jakosti. Systémy jakosti podniků stavební výroby a výroby stavebních materiálů a dílců. Stadia kontroly jakosti projektů, provádění staveb a hotových konstrukcí. Zásady vnitřní a vnější kontroly. Akreditační a certifikační orgány. Akreditace zkušebních laboratoří. Certifikace systémů jakosti výroby a certifikace výrobků. Význam příručky jakosti a její náplň. Interpretace statistických a nestatistických metod v řízení a kontrole jakosti. Procesy zlepšování jakosti.

Požadavky:

Základní znalost stavebních materiálů a stavební mechaniky.

Osnova přednášek:

Úvod do zkušebnictví

Faktory ovlivňující měření – stanovení nejistot měření

Systémy řízení jakosti

Specifikace požadavků na procesy a systémy ve stavebnictví

Procesy projektování a přípravy staveb

Projektové řízení ve výstavbě

Podpůrné procesy řízení jakosti ve výstavbě

Metrologie

Akreditované zkušebnictví – požadavky na management

Autorizace a certifikace

Stavebně technický průzkum

Analýza rizika staveb

Osnova cvičení:

Měření délky

-Mechanické metody (koncové měrky, mikrometry, úchylkoměry, posuvná měřítka, mechanická pravítka, pásma)

-Optické metody (dálkoměry bistatické, stadimetrické a monostatické)

-Elektrooptické metody (impulsní a fázové dálkoměry)

Měření úhlů

-Mechanické metody (měrky, úhelníky, úhloměry, klínometry)

-Optické metody (libely, sklonoměry, autokolimátory, teodolity)

Měření deformací a posuvů (odporové a strunové tenzometry, induktivní snímače, potenciometrické snímače)

Měření teploty (metody dotykové a bezdotykové)

Měření vlhkosti (vlhkost vzduchu a materiálů)

Destruktivní a nedestruktivní zkušebnictví

Zkušební stroje a zařízení

Diferenciální termická analýza

Měření modulu pružnosti

Zatěžovací zkoušky (zkoušky statické a dynamické, druhy a způsoby zatěžování, měřící linky)

Experimentální ověřování stavebních konstrukcí

Management jakosti a akreditační orgány

Akreditace zkušebních laboratoří

Cíle studia:

Cílem studia je získání znalostí ve stavebním zkušebnictví včetně kontroly jakosti. Dále je cílem studia širší seznámení s akreditačními a certifikačními orgány.

Studijní materiály:

Mencl, V a kol. Řízení jakosti ve stavebnictví. 1. vyd. Praha: Český svaz stavebních inženýrů, 2002, 154 s. Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 9788086426129

Nenadál, J. a Novák, J. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2008, 377 s. Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 978-80-7261-186-7.

Nenadál, J. a Novák, J. Měření v systémech managementu jakosti: principy, postupy, metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001, 310 s. Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 80-726-1054-6.

Michalko, O. a kol. Fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998

Nenadál, J. a kol. Moderní systémy řízení jakosti, Management Press, Praha, 1998, ISBN 978-80-7261-186-7

Novák, J. a kol. Kontrola jakosti ve stavebnictví, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996

Poznámka:
Další informace:
http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vyuka/index.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6872206.html