Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Elektrotechnika, měření a regulace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125YEMR Z 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Předmět se zabývá vybranými základy elektrotechniky. Dále je řešen koncept chytrých měst a chytrých budov. Probrány jsou přístupy a systémy k navrhování a hodnocení systémů budov.

Požadavky:

Vypracování seminární práce v zadaném termínu a její schválení garantem předmětu.

Osnova přednášek:

1.Základy elektrotechniky.

2.Základy stavební elektrotechniky.

3.Inteligentní města.

4.Inteligentní budovy.

5.Chytré sítě a chytré budovy.

6.Hardware chytrých budov.

7.Software chytrých budov.

8.Regulace systémů technických zařízení budov.

9.Regulace systémů technických zařízení budov.

10.Regulace systémů technických zařízení budov.

11.Regulace systémů technických zařízení budov.

12.Regulace systémů technických zařízení budov.

13.Uvedení do provozu a diagnostika.

Osnova cvičení:

Cvičení nejsou.

Cíle studia:

Základní znalosti z oblasti elektrotechniky a regulace systémů TZB.

Studijní materiály:

! Garlík, B.: Inteligentní budovy, BEN technická literatura, Praha, 2012, ISBN 978-80-7300-440-8

! Halegoua, G.: Smart cities. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, [2020]. MIT Press essential knowledge series. ISBN 978-0-262-53805-3.

! Bašta, J.: Regulace v technice prostředí staveb. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05455-0.

Poznámka:
Další informace:
https://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125YEMR
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6869106.html