Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Air Transport Operations

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PLD-E Z,ZK 5 2P+2C+14B anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Obchodní letecká doprava. Legislativa a svobody vzduchu. Činnost letecké společnosti. Výkony v letecké dopravě. Provozní letový plán a řízení paliva. Letový řád. Vliv údržby letadel na provoz. Letištní a navigační poplatky. Typy leteckých společností a jejich vzájemná spolupráce. Revenue management. Strategie, výstavba a rozvoj letišť. Kapacitní problematika letišť. Cílem je získat znalosti o obchodní letecké dopravě a o aspektech jejího provozování, seznámit se s provozem letecké dopravy z pohledu leteckého dopravce a porozumět výstavbě, rozvoji a provozu letiště včetně kapacitní problematiky jednotlivých subsystémů.

Požadavky:

Základní znalosti v oblasti letecké dopravy, všeobecná ekonomická teorie.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat znalosti o úlohách letectví v dopravní soustavě, seznámit se s organizací civilního letectví a poskytnout prohloubené odborné znalosti celé šíře problematiky leteckého provozu, potřebné pro výkon funkcí v řízení letecké dopravy.

Studijní materiály:

Žihla, Z. a kol.: Provozování podniků letecké dopravy a letišť. CERM. Brno. 2012

Volner, R. a kol.: Flight planing management. CERM. Brno. 2007

Němec, V.: Letecká legislativa. CERM. Brno. 2006

Kazda, A. - Caves, R. E.: Airport Design and Operational. Elsevier. 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6854306.html