Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Komunikační a prezentační dovednosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
620Y1KP KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Motivace k dosažení cílů, priority a jejich naplňování, současné komunikační sítě, práce s různými zdroji, formální náležitosti emailů a závěrečných prací, základní typologie osobností, týmová spolupráce, emoční inteligence, manipulace a způsob práce s ní, zvládání stresových situací, formální náležitosti prezentací, způsoby komunikace při prezentaci, prezentační dovednosti, prezentační dovednosti v online prostředí.

Požadavky:

bez vstupních podmínek

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je podpora osobního růstu studentů a rozšíření technického vzdělání o základní znalosti psychologie potřebné k plnění samotatných i týmových úkolů. Důraz v předmětu je kladen zejména na komunikační a prezentační dovednosti studentů, které uplatní nejen při tvorbě a prezentacích svých závěrečných prací, ale i v budoucím zaměstnání.

Studijní materiály:

LOŠŤÁKOVÁ, Olga. Empatická a asertivní komunikace: Jak zvládat obtížné komunikační situace, 2020. ISBN 978-80-271-1597-6, MEDLÍKOVÁ, Olga. Přesvědčivá prezentace: Špičkové rady, tipy a příklady - 2., aktualizované a doplněné vydání . Grada, 2010. ISBN 978-80-247-6846-5, MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi: 2., ISBN 978-80-247-8864-7

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6852706.html