Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technical Documentation

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18TED-E KZ 2 1P+1C+8B anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Technické normy a mezinárodní standardizace, druhy technických dokumentů a zacházení s nimi, pravidla zobrazování a kótování na strojnických a stavebních výkresech, druhy schémat a jejich tvorba, rozměrová a geometrická přesnost součástí, úprava a obsah výkresových listů.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Schopnost číst technické výkresy a zacházet s technickou dokumentací.

Studijní materiály:

Drastík, F.: Normativně technická dokumentace, Ostrava 1998, MONTANEX, 287 s.

Drastík a kol.: Strojnické tabulky, Ostrava 1999, MONTANEX, 2. vydání, 722 s.

Drastík, F.: Technické kreslení I, Ostrava 2005, MONTANEX, 2. vydání, 260 s.

Drastík, F.: Tvorba technické dokumentace, Praha 2012, ČVUT

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6849606.html