Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Počítačové vidění a virtuální realita

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2312024 KZ 1 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

• Digitální obraz, pojmy. Role interpretace. Barevné obrazy.

• Pořízení obrazu z geometrického i radiometrického hlediska.

• Metody předzpracování v prostorové oblasti.

• Fourierova transformace a zpracování ve frekvenční oblasti.

• Segmentace obrazů.

• Popis objektů v obrazech a jejich rozpoznávání.

• Detekce objektů v obrazech. Registrace obrazů.

• Metoda hlavních směrů a komprese obrazů.

• Geometrie pro 3D vidění. Geometrie jedné kamery.

• Geometrie dvou kamer. Hledání korespondence.

• Hledání 3D modelu z 2D obrazů i z dálkoměrů.

• 3D modely a průmyslové modeláře objektů i scén.

• Modely virtuální reality a jejich zobrazování. Umístění snímaných objektů do modelů virt. reality.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• Jiří Žára, Bedřich Beneš, Jiří Sochor, Petr Felkel. Moderní počítačová grafika, 2. vydání. Computer Press, 2005.

• Kerlow, Mistrovství 3D animace, Computer Press, 2011.

• Klíma, M., Bernas, M., Hozman, J., Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. Skripta ČVUT, Praha 1996.

• Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River: Pearson, 2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6841806.html