Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2313017 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

• Přehled pokročilých metod algoritmizace.

• Přehled pokročilých metod algoritmizace.

• Přehled pokročilých datových struktur.

• Přehled pokročilých datových struktur.

• Principy objektově orientovaného programování.

• Principy objektově orientovaného programování.

• Objektově orientovaný jazyk C.

• Objektově orientovaný jazyk C.

• Objektově orientovaný jazyk C.

• Objektově orientovaný jazyk C.

• Programovací jazyk Matlab.

• Programovací jazyk Matlab.

• Programovací jazyk Matlab-Simulink.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• Virius, M.: Programování v C++ od základů k profesionálnímu použití, Grada 2017

• Wróblewski P.: Algoritmy – datové struktury a programovací techniky. Computer Press, Brno 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6840106.html