Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technology and Security of Sensor Networks

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23TBSS-E KZ 2 2P+0C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Anotace:

Předmět je zaměřen na bezpečnost sběru dat v nových oblastech senzorických sítí. Principy práce senzorických sítí, senzory elektrických a neelektrických veličin, rozhraní pro připojování senzorů, komunikační technologie pro senzorické sítě, SigFox, LoRa, NB-IoT, technologie a bezpečnost IoT a SmartCity. Trendy v oblasti IoT a Smart City.

Požadavky:

zatím neurčeny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s moderními technologiemi senzorických sítí, IoT a Smart City a bezepčností provozu takových sítí včetně ochrany osobních dat a publikování dat na internetu.

Studijní materiály:

•Jirovský, V.: „Safety, Security and Privacy in Environmental Monitoring Systems“

•Ripka, P., Tipek, A.:„Modern sensor handbook“

•Jirovský, V.: „Technologie Smart City“ (v tisku)

•e-learning ústavu K623

Poznámka:

(v nových SP programu IS je změna ukončení z ZK na KZ)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6819006.html