Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Modelování produkčních systémů v ekonomice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18MPSE Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni popsat, formulovat a řešit problémy produkčních systémů, včetně dodavatelských řetězců.Při formulaci modelů se uplatňují poznatky celočíselného programování a teorie grafů, při řešení se používají optimalizační a heuristické postupy.

Požadavky:

Absolvování kurzů matematiky a operačního výzkumu.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy produkčních systémů.

2. Modely celočíselného programování, modely teorie grafů.

3. Modely navrhování produkčních systémů – návrh produktu, rozmístění a rozvržení zařízení.

4. Modely rozvrhování produkční linky.

5. Modely rozvržení podle procesu, skupinové rozvržení systému.

6. Modely řízení produkčních systémů.

7. Plánování produkce.

8. Rozvrhování produkce.

9. Modely měření a zlepšování výkonnosti produkčních systémů.

Osnova cvičení:

Procvičení postupů, modelů a metod na příkladech

1. Základní pojmy produkčních systémů

2. Modely celočíselného programování.

3. Modely teorie grafů.

4. Modely navrhování produkčních systémů.

5. Modely rozvrhování produkční linky.

6. Modely rozvržení podle procesu.

7. Modely řízení produkčních systémů.

8. Plánování produkce.

9. Rozvrhování produkce.

10. Modely měření a zlepšování výkonnosti produkčních systémů.

11. Dodavatelské řetězce.

12. Modelový rámec.

13. Dílčí modely dodavatelských řetězců.

Cíle studia:

Znalosti:

Teorie produkčních systému, modely z teorie grafů, plánování produkce.

Schopnosti:

Cílem kursu je seznámit studenty se základními modely a metodami analýzy a optimalizace produkčních systémů. Modely se týkají fází navrhování, řízení, měření a zlepšování výkonnosti produkčních systémů. Pozornost je rovněž věnována modelům a analýze dodavatelských řetězců. Při formulaci modelů se uplatňují poznatky celočíselného programování a teorie grafů, při řešení se používají optimalizační a heuristické postupy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Fiala, P.: Modelování a analýza produkčních systémů. Professional Publishing, Praha, 2002.

[2] Fiala, P.: Modelování dodavatelských řetězců. Professional Publishing, Praha, 2005.

Doporučená literatura:

[3] Li, J., Meerkov, S. M.: Production Systems Engineering. Springer, Berlin, 2008.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6756806.html