Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Inženýrské metody v informatice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18IMI KZ 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět vysvětluje nezbytné metody návrhu a tvorby složitých softwarových aplikací s použitím objektové technologie.

Vývojový proces softwaru je vysvětlován jako spojení tvorby systému, zajištění požadavků na kvalitu a projektový

management s pomocí různých technik. Navíc je také vykládán programovací jazyk Smalltalk, jehož prostředí slouží

jako demonstrační pomůcka pro přednášené nástroje a techniky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. ICT management a jeho vztah k informační a business strategii podniku.

2. Životní cyklus ICT projektu z pohledu manažera.

3. Podpůrné procesy nezbytné pro řízení softwarových projektů, organizace softwarové firmy.

4. Manažerská dokumentace, úkony potřebné pro zahájení projektu.

5. Vlastní softwarový projekt, softwarová konstrukce a fáze předání uživateli.

6. Uzavření projektu, systémová a organizační podpora. Měření kvality projektu.

7. Zadání softwarových projektů.

8. Přístup MDA, transformace modelů během projektování.

9. Agilní přístup k modelování a implementaci informačních systémů.

10. Techniky získávání znalostí ze zadání, vedení interview při sestavování a validaci procesního modelu.

11. Otázka kvality a vyspělosti ICT procesů. Přístup CMM a ITIL.

12. Úloha CASE nástrojů při konzultační a analytické práci. Základy metamodelování a úvod do ontologií.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Langer A. M.: Guide to Software Development: Designing and Managing the Life Cycle. 2nd edition. London:

Springer, 2016. ISBN 978-1-4471-6797-6 (eBook ISBN 978-1-4471-6799-0).

[2] Ingeno J.: Software Architect's Handbook: Become a successful software architect by implementing effective

architecture concepts. Birmingham: Packt Publishing, 2018. ISBN 978-1-78862-406-0.

Doporučená literatura:

[3] Seidl M., Scholz M., Huemer C., Kappel G.: UML @ Classroom: An Introduction to Object-Oriented Modeling.

Cham: Springer, 2015. ISBN 978-3-319-12741-5 (eBook ISBN 978-3-319-12742-2).

[4] Merunka V.: Datové modelování. Praha: Alfa Publishing, 2007. ISBN 80-86851-54-0.

[5] Merunka V., Pergl R., Pícka M.: Objektově orientovaný přístup v projektování informačních systémů. Praha: ČZU

Praha, 2005. ISBN 80-213-1352-8.

[6] Brambilla M., Cabot J., Wimmer M.: Model-Driven Software Engineering in Practice. 2nd edition. San Rafael:

Morgan & Claypool Publishers, 2017. ISBN 978-1-6270-5708-0.

[7] UML Web Site. https://www.uml.org/.

[8] Object Management Group® Web Site. https://www.omg.org/.

[9] SEVOCAB: Software and Systems Engineering Vocabulary. http://pascal.computer.org/sev_display/index.action

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6756406.html