Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fyzika pevných látek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2021016 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Klasifikace pevných látek, moderní materiály, vazby v pevných látkách, krystalografické soustavy, poruchy krystalové mříže, difúze. Tepelné vlastnosti pevných látek, elektrická vodivost kovů, Sommerfeldův model. Pásový model, pásové struktury kovů, polokovů, izolantů a polovodičů. Polovodičové a pevnolátkové lasery. Termoelektrické a magnetoelektrické jevy. Magnetické vlastnosti pevných látek. Supravodivost.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Látky krystalické, polykrystalické, amorfní, kovová skla, fulerény, nanotrubičky.

•Vazby v pevných látkách, krystalové struktury, poruchy krystalových struktur.

•Kmity atomů, fonony, model jednorozměrné mřížky, první Brillouinova zóna.

•Tepelné vlastnosti pevných látek, klasický a kvantový model, elektronový plyn. Difúze v pevných látkách.

•Elektrická vodivost kovů, Sommerfeldův model, aplikace na fotoelektrický jev.

•Základní rysy pásové struktury kovů, polokovů, izolantů a polovodičů, koncentrace nosičů náboje.

•Přechody kov-polovodič, základní polovodičové součástky.

•Základy teorie laserů, polovodičové a pevnolátkové lasery.

•Základní termoelektrické a galvanomagnetické jevy.

•Diamagnetizmus, a paramagnetizmus, experimentální fakta, fyzikální podstata, aplikace.

•Feromagnetizmus : experimentální fakta, hysterezní smyčka, teplotní závislost magnetizace, Curieův bod, měkká a tvrdá magnetika, aplikace. Supravodivost

•Moderní metody studia pevných látek

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Majerníková E., Fyzika pevných látek, UP Olomouc, 1999

•Eckertová L. a kol. Fyzikální elektronika pevných látek, Univerzita Karlova, Praha 1992.

•Grosso, G., Parravicini, G. P. Solid State Physics, Second edition, Waltham, Massachusetts: Elsevier, 2014.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6730806.html