Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Architectures of Computer Systems

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-APS.21 Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Pavel Tvrdík
Přednášející:
Michal Štepanovský, Pavel Tvrdík
Cvičící:
Michal Štepanovský, Pavel Tvrdík
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Students will learn the construction principles of internal architecture of computers with universal processors at the level of machine instructions. Special emphasis is given on the pipelined instruction processing and on the memory hierarchy. Students will understand the basic concepts of RISC and CISC architectures and the principles of instruction processing not only in scalar processors, but also in superscalar processors that can execute multiple instructions in one cycle, while ensuring the correctness of the sequential model of the program. The course further elaborates the principles and architectures of shared memory multiprocessor and multicore systems and the memory coherence and consistency in such systems.

Požadavky:

Entry knowledge: Basic knowledge of combinational and sequential logical circuits. Knowledge of basic instruction cycle and assembly labguage programming. Programing in C, the role of a compiler for a higher level PL.

Osnova přednášek:

1. Quantitative principles of computer design, Amdahl’s law, computer performance evaluation, benchmarks.

2. Instruction set architectures: taxonomy RISC processors vs. CISC processors, assembly language.

3. Verilog as a hardware description language: syntax and semantics.

4. Incremental design of a single-cycle RISC processor, principles and basic implementations of CPU control units.

5. Design of a simple pipelined RISC processor, hazards in the pipeline and their elimination.

6. Memory hierarchy: Cache memory principle, various implementations (direct-mapped, fully associative, N-way set-associative).

7. Memory hierarchy: Virtual memory (paging) and its HW support in memory management units of conventional CPUs.

8. Multicore CPUs and multiprocessor systems. Cache memory coherence, the MESI protocol, directory-based coherence.

10. Memory consistency and the sequential consistency model. Synchronization instructions for accessing shared memory.

11. Superscalar CPUs I: Introduction to instruction-level parallelism. Static (in-order) and dynamic (out-of-order) instruction execution, register renaming (Tomasulo's algorithm).

12. Superscalar CPUs II: Memory-referencing instructions, load bypassing and load forwarding, speculative loads from memory. Memory consistency for multi-core CPUs.

13. Superscalar CPUs III: Branch prediction, speculative instruction prefetching and execution.

Osnova cvičení:

1. Evaluation of computer performance

2. ISA and the MIPS assembly language

3. Programming in assembly language for MIPS

4. Hardware description language (Verilog)

5. Basic components of simple RISC processors

6. Pipelined processor

7. Cache memory viewed by CPU/assembler

8. Cache memory viewed by a C/C++ programmer

9. MESI coherence protocol

10. Memory consistency and synchronization primitives

11. Memory consistency viewed by a C/C++ programmer

12. Superscalar processors

13. Semestral projects check, assessment

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Patterson D. A., Hennessy J. L. : Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface (5th Edition). Morgan Kaufmann, 2014. ISBN 978-0128012857.

2. Hennessy J.L., Patterson D.A. : Computer Architecture: A Quantitative Approach (6th Edition). Morgan Kaufmann, 2017. ISBN 978-0128119051.

3. Shen J. P., Lipasti M. H. : Modern Processor Design. Fundamentals of Superscalar Processors. Waveland Press, 2013. ISBN 978-1478607830.

Poznámka:

Chybí klíčová slova

. Toto přeložit:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-APS/

Na tento předmět navazuje v magisterském studiu předmět Pokročilé architektury počítačových systémů a také Virtualizace a cloud computing.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BIE-APS
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6701806.html