Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Analýza a syntéza optických soustav

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W36OZ001 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Projekční transformace s osovou symetrií. Koeficienty primárních vad.

Obecné centrované soustavy čoček, Seidlovy vztahy. Chod obecného paprsku soustavou nesférických ploch. Optická přenosová funkce. Optické tolerance.

Programy pro automatickou korekci vad optických soustav.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Projekční transformace s osovou symetrií.

• Koeficienty primárních vad.

• Obecné centrované soustavy čoček, Seidlovy vztahy.

• Chod obecného paprsku soustavou nesférických ploch.

• Optická přenosová funkce.

• Optické tolerance.

• Aberace třetího řádu hologramu.

• Programy pro automatickou korekci vad optických soustav.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• Mikš A.: Aplikovaná optika 10, vydavatelství ČVUT, 2000

• Baudyš A.: Technická optika, vydavatelství ČVUT, 1996

• Malacara D., Malacara, Z., Handbook of lens design, New York, 1994

• Dereniak, E., L., Dereniak, T. D, Geometrical and triginometrical optics, Cambridge 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6693206.html