Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Elektrické pohony

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W14OZ002 ZK 78P
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

•Regulační vlastnosti stejnosměrného elektromotoru

•Generování šířkově pulsní modulace komparací s pilovým průběhem, vektorová šířkově pulsní modulace, synchronní modulace

•Přenosové vlastnosti měničů s fázovým řízením, přenosové vlastnosti měničů se šířkově pulsní modulací

•Zpětnovazební regulace stejnosměrného motoru a nelinearity v jeho regulační smyčce

•Snímače proudu a napětí používané v elektrických pohonech, snímače rychlosti, polohy a momentu používané v elektrických pohonech

•Transformace souřadnic pro popis střídavých elektrických strojů

•Obecný matematický model asynchronního stroje

•Vektorová regulace asynchronního stroje v kartézských souřadnicích, vektorová regulace asynchronního stroje v polárních souřadnicích

•Princip funkce proudového a napěťového on-line modelu asynchronního stroje

•Základní principy přímého řízení asynchronního stroje, Přímé řízení podle Takahashiho, ISR

•Obecný matematický model synchronního stroje, regulace momentu synchronního stroje

•Pohony s reluktančními motory, specifika pohonů s lineárními motory, pohony s piezomotory

•Rušivé vlivy frekvenčně řízených pohonů a jejich eliminace, princip a vlastnosti pulsního usměrňovače

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Bimal K. Bose: Electronics and motor drives, Elsevier Science & Technology, 2013, ISBN 978-0-12-088405-6

•Kobrle, P., Pavelka, J.: Elektrické pohony a jejich řízení, skriptum ČVUT v Praze, FEL, 2016, ISBN 978-80-01-06007-0

•Boldea, I., Nasar, S.: Electric Drives, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017, ISBN 978-1-4987-4820-9

•Crowder, R. M.: Electric drives and electromechanical systems, Oxford : Butterworth-Heinemann, 2006, ISBN 0-7506-6740-0

•Javůrek, J.: Regulace moderních elektrických pohonů, Grada, 2003, ISBN 8024705079

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6692806.html