Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vynálezecké inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W31OZ011 ZK 26P+52C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Student se seznámí s principy a postupy vynálezeckého inženýrství – metody TRIZ.

•Historie TRIZ a ARIZ, vynálezecké inženýrství

•Životní cyklus výrobku.

•Konflikt v inženýrském návrh a postupy jeho řešení

•Metody překonání setrvačnosti myšlení

•Analýza patentů

•Heuristické postupy překonání technického rozporu

•Fyzikální jevy pro překonání fyzikálního rozporu

•V-pólová analýza

•Postup ARIZ

•Software Invention Machine, TechOptimizer, GoldFire Innovator

•Hodnotová analýza

•Omezení TRIZ

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Altshuller, G.: Creativity As an Exact Science, Gordon 1984

•Karen Gadd: TRIZ for Engineers: Enabling Inventive Problem Solving, Springer 2011

•David G. Ullman: The Mechanical Design Process, J. Wiley 2003

•Andrejsek, K. ,Beneš, J.: Metody řešení technických problémů, SNTL, Praha 1984

•Valášek, M.: Mechatronic System Design Methodology - Initial Principles Based on Case Studies, In: Mechatronics 98 Proceedings. Amsterdam: Pergamon Press, 1998, pp. 501-506.

•Valášek, M.: Applicability of Inventive Engineering to Mechatronics, In: Proceedings of ICED 95. Zürich: Heurista, 1995, pp. 1467-1470.

•odkaz: https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6689106.html