Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Syntéza a optimalizace mechanických soustav

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W31OZ010 ZK 39P+39C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Schopnost formulovat a provést syntézu a optimalizaci strojů a používat optimalizační metody na technické problémy při návrhu strojů obecně.

•Formulace úlohy optimalizace, cílová funkce, optimalizační proměnné, jednokriteriální a vícekriteriální optimalizace.

•Základní typy lokálních optimalizačních metod (Metody negradientní, gradientní, s vedlejšími podmínkami,

penalizační a bariérové funkce).

•Základní typy globálních optimalizačních metod (Genetické algoritmy – GA, Simulované žíhání – SA, Optimalizace hejnem částic – PSO a další);

•Vícekriteriální optimalizace, Pareto množina

•Metody kinematické syntézy mechanismů ad hoc postupy.

•Optimalizační úlohy pro syntézu strojů - převodové a vodící mechanismy.

•Optimalizace mechanických soustav - manipulovatelnost, pracovní prostor, kolize.

•Optimalizace dynamických vlastností strojů. Globální dynamická úloha.

•Identifikace fyzikálních modelů pomocí optimalizačních metod.

•Kalibrace mechanismů, optimalizace kalibrovatelnosti. Kalibrace pomocí zobecněné metody nejmenších čtverců.

•Optimalizace řiditelnosti a pozorovatelnosti mechatronických systémů.

•Vícekriteriální parametrická optimalizace při syntéze zpětnovazebního řízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Stejskal, V., Valášek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996.

•Goldberg, D.: Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. Addison-Wesley 1989.

•Coello, C.A.C.: Evolutionary multiobjective optimization: current and future challenges. In: Advances in Soft

Computing—Engineering, Design and Manufacturing, pp. 243–256. Springer, Berlin, 2003.

•Engelbrecht, A. P., Fundamentals of Computational Swarm Intelligence, John Wiley & Sons, Chichester, 2005.

•Ambrosio, J. A. C., Eberhard P.: Advanced Design of Mechanical Systems: From Analysis to Optimization,

Springer 2009.

•Šika, Z.; Grešl, M.; Valášek, M.: Synthesis of Mechanisms using Evolution of Associated Dissipative Systems,

Multibody System Dynamics. 2012, 28(4), pp. 419-440.

•Valášek, M.; Šika, Z.: Evalution of Dynamic Capabilities of Machines and Robots, Multibody System Dynamics. 2001, 6(2), pp. 183-202.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6689006.html