Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Statistické metody pro analýzu a identifikaci mechanických soustav

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W31OZ009 ZK 26P+52C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Student se seznámí s principy a postupy statistických metod pro analýzu a identifikaci mechanických soustav.

•Modely dynamických systémů: Modely stavové, ARX, AR, ARMAX, ARMA, OE, BJ.

•Náhodný proces a jeho statistické charakteristiky

•Průchod náhodného procesu lineárním dynamickým systémem

•Zpracování signálu, vzorkování, okénka

•Identifikace lineárního dynamického systému, experimentální a operační modální analýza

•Modely nelineárních dynamických systémů: Markovovy řetězce, Wienerův model

•Průchod náhodného procesu nelineárním dynamickým systémem

•Identifikace nelineárního dynamického systému

•Metody stochastické identifikace: regresní, korelační, adaptivní metody

•Identifikace nelineárních systémů: neuro-fuzzy metody (LOLIMOT).

•Kalmanův filtr pro nelineární systémy

•Identifikace v uzavřeném regulačním obvodu. Identifikace nestabilních systémů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Julius S. Bendat, Allan G. Piersol: Engineering Applications of Correlation and Spectral Analysis, J. Wiley 2013

•Rolf Isermann, Marco Münchhof : Identification of Dynamic Systems: An Introduction with Applications, Springer 2010

•L.Ljung: System Identification - Theory for User, Prentice Hall PTR, 1999

•Kropáč, O.: Náhodné jevy v mechanických soustavách, SNTL, Praha 1987

•Štefan, M.; Šika, Z.; Valášek, M.; Bauma, V.: Neuro-Fuzzy Identification of Nonlinear Dynamic MIMO Systems

•Inženýrská mechanika. 2006, 13(3), pp. 223-238.

•odkaz: https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6688906.html