Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Řízení umělou inteligencí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W31OZ008 ZK 26P+52C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Student se seznámí s metodami řízení mechanických soustav metodami umělé inteligence.

•Umělá inteligence. Historie, vymezení.

•Řízení pravidlovým systémem. Produkční systém, prohledávání stavového prostoru..

•Lyapunovova stabilita.

•Fuzzy množiny, jazykové proměnné, řešení principu extenzionality.

•Fuzzy řízení.

•Neuron a jeho model, druhy neuronových sítí a jejich učení.

•Lineární a nelineární neuron.

•Zobecnění učení.

•Funkce s radiální bází

•Řízení neuronovou sítí.

•LOLIMOT

•Genetické algoritmy

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Kevin Warwick: Artificial Intelligence: The Basics, Springer 2011

•Kosko, B.: Neural Networks and Fuzzy Systems: A Dynamical Systems Approach to Machine Intelligence, Prentice Hall 1994

•Aggarwal, C.C.: Neural Networks and Deep Learning, Springer 2018

•Štefan, M.; Šika, Z.; Valášek, M.; Bauma, V.: Neuro-Fuzzy Identification of Nonlinear Dynamic MIMO Systems

•Inženýrská mechanika. 2006, 13(3), pp. 223-238.

•odkaz: https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6688806.html