Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Pravděpodobnostní metody ve strojírenství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W01TZ008 ZK 65P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Pravděpodobnostní míra, posloupnosti náhodných veličin a jejich konvergence

Základní charakteristiky náhodných procesů

Stacionární náhodné procesy, příklady

Poissonův proces a jeho vlastnosti

Markovské posloupnosti

Markovské procesy se spojitým časem

Základy teorie hromadné obsluhy

Modelování produkčních systémů

Rozložení doby života, procesy obnovy

Statistické monitorování procesů

Spolehlivost složitých systémů

Analýza a vyhodnocení míry rizika, predikce

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Doughan, P.: Stochastic Models for Time Series. Springer 2018, ISBN 978-3-319-76938-7

Recent Studies on Risk Analysis and Statistical Modeling [electronic resource] edited by Oliveira, T.A. et al., Springer 2018, ISBN 978-3-319-76605-8

Dohnal, G.: Teorie hromadné obsluhy

přístupový údaj: https://sms.nipax.cz/_media/tho.pdf

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6686806.html