Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

KONSTRUKCE PROCESNÍCH A ZPRACOVATELSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W18OZ002 ZK 65P+13C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

•Procesní a zpracovatelské stroje a aparáty, tokové principy, obecný postup při návrhu zařízení.

•Metodika konstrukčního návrhu výměníku tepla a mechanicky míchané nádoby s přenosem tepla.

•Konstrukční materiály pro procesní a zpracovatelské stroje a aparáty.

•Technologie výroby procesních a zpracovatelských zařízení – svařování, tváření, obrábění.

•Obecné postupy dimenzování částí strojů a aparátů.

•Teoretický rozbor napjatosti strojů a aparátů v kritických konstrukčních uzlech.

•Pevnostních výpočty tlakových aparátů dle ČSN 69 0010 a EN 13 445.

•Zásady konstruování klíčových uzlů strojů a aparátů, technologičnost konstrukce.

•Teplotní dilatace v aparátech a potrubních systémech, teplotní napětí.

•Utěsňování nepohyblivých a pohyblivých součástí.

•Kmitání nepohyblivých a pohyblivých částí strojů a zařízení.

•Tlustostěnné nádoby – návrh, pevnostní výpočet, konstrukce.

•Koroze a protikorozní ochrana zařízení.

•Zkoušení a provozování strojů a aparátů, provozní zkušenosti a spolehlivost zařízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Jawad, M., R.Farr, J. Structural Analysis and Design of Process Equipment, Wiley-AIChE, 2018, ISBN 978-

111910283.

•ČSN EN 13445. Netopené tlakové nádoby. Praha: Český normalizační institut, 2016. / EN 13445. Unfired Pressure Vessels. European Commitee for Standardization, 2016.

•Moss D.: Pressure vessel design manual. Gulf Professional Publishing, 2004, ISBN 0-7506-7740-6

•Lukavský, J. et al.: Konstrukce výrobních zařízení. Praha: ČVUT, 1984.

•Jaššo, I. a Peciar, M: Konštrukcia výrobných zariadení, Bratislava: Vydavaťelstvo STU v Bratislave, 2000, ISBN 80- 227-1372-4.

•ČSN 69 0010. Tlakové nádoby stabilní. Praha: Český normalizační institut, 1993.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6681806.html