Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Senzory a měření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3B38SME1 Z,ZK 6 3P+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

1. Vzorkování, D/A a A/D převodníky, číslicový osciloskop

2. Měření napětí a proudu (číslicový voltmetr a multimetr, analogové měřicí přístroje) měření kmitočtu a fázového rozdílu, chyby a nejistoty, Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

3. Měření odporu, odporové senzory teploty a deformace. Měření malých napětí, měření teploty termočlánky

4. Magnetické senzory, magnetická měření, napěťový a proudový transformátor Senzory el. Proudu. Měření impedancí

5 Kapacitní a indukčnostní senzory Měření lineární a úhlové polohy- magnetické a optoelektronické senzory

6. senzory pro měření otáček a rychlosti, Senzory a převodníky pro měření zrychlení. Měření vibrací

7 Měření teploty kontaktní senzory

8. Bezkontaktní měření teploty

9. Měření síly a tlaku. Měření hladiny

10. Měření průtoku a hladiny

11. Měřící systémy, Senzorové sběrnice. Logický analyzátor

12. Další měřicí přístroje, etalony elektrických veličin

13. Chemické senzory

14. Opakování, řešení příkladů ke zkoušce

Požadavky:

Povinná účast na lab. cvičení, odevzdání protokolů, 4 testy během semestru.

Zkouška písemná s navazující krátkou ústní částí, ve které se zejména vyjasňuje hodnocení testu nebo kladou doplňující otázky k testu nebo zkouškovému příkladu.

Hodnocení: práce v laboratořích 26%, testy během semestru 24 %, zkouška 50%.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná:

Northrop, R.B.: Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC 2018, ISBN 9781315275239 (k dispozici online na techlib.cz)

Kol: návody pro laboratorní úlohy na Moodle

Doporučená:

Placko D.: Fundamentals of Instrumentation and Measurement, ISTE 2006, ISBN 1-905209-39-8

Ripka, P., Tipek, A.(ed.): Modern Sensors Handbook. ISTE 2007, ISBN 978-1-905209-66-8

Haasz, V. a kolektiv: Elektrická měření - Přístroje a metody. ČVUT, Praha 2018 (3. vydání) Ripka P. a kol.: Senzory,

elektronické učební texty na Moodle

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6659906.html