Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Termofyzikální vlastnosti látek pro potřebu strojního inženýra

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W02OZ005 ZK 78P
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace o termofyzikálních vlastnostech medií (plynů a kapalin) nejčastěji používaných inženýrské praxi.

Přednášky seznamují posluchače s fyzikálními a termofyzikálními vlastnostmi látek jejichž znalost je nezbytná pro optimální návrhy inženýrských konstrukcí. Předneseny budou: Základy aplikované termodynamiky – mezimolekulové síly, teorie korespondujících stavů, kritické veličiny, stavové chování tekutin, termodynamické funkce. Transportní vlastnosti - viskozita, tepelná vodivost, difúzní koeficient a jiné vlastnosti tekutin. Základy simulačních metod (Metoda Monte Carlo a Metoda molekulární dynamiky) a aplikace simulačních metod. Relevantní databázové systémy – komerční a vlastní. Využití počítačových sítí pro vyhledávání spolehlivých termofyzikálních dat (rozsah předmětu 30 hod).

•Základy aplikované termodynamicky

•Termodynamické vlastnosti

•Transportní vlastnosti

•Empirický a semi-empirický přístup získávaní inženýrských dat

•Základy simulačních metod

•Metoda Monte Carlo

•Metody molekulární dynamiky

•Základy programování simulačních metod

•Aplikace simulačních metod v inženýrské praxi (SAFT, PC SAFT)

•Databázové systémy termofyzikálních vlastností a jejich využití.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•DeVoe, H.: Thermodynamics and Chemistry, The second edition, version 8, 2016, s. 533

•Assael, M., Trusler, M., Tsolakis, T.: Thermophysical Properties of Fluids. An Introduction to Their Prediction, Imperial College Press: World Scientific Publications, London (1996), s. 350, ISBN 1-86094-009-9;

•Nezbeda,I.; Kolafa,J.;aj.: Úvod do počítačových simulací-metody Monte Carlo a molekulární dynamiky (2003), 2.vydání, Karolinum-nakladatelství UK, Praha, s. 205, ISBN: 8024606496

•Heinrich,J.: Vlastnosti tekutin, 1980, 1.vydání, ALFA SNTL Praha, 1980, s. 282.

•Thermophysical Properties of Fluid Systems - the NIST WebBook

•Cengel, Y. A., Boles A. M.: Thermodynamics: An Engineering Approach, McGraw-Hill Education; 8th edition (1994), s.1024, ISBN-13: 978-0073398174

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6658106.html