Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technická měření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W02OZ004 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Cílem předmětu je připravit studenty na praktické provádění inženýrských experimentů s použitím výpočetní techniky (DAQ systémy v inženýrské praxi) a s přípravou i vyhodnocováním technických měření a se základy sběru a analýzy dat. Po nezbytném úvodu věnovanému např. přesnosti a optimalizaci měření naměřených hodnot je část přednášek věnována nejistotám měření (nejistoty přímo a nepřímo měřených veličin), základům regresních metod (lineární a nelineární regrese). Probrány budou principy převodníků fyzikálních veličin, nejčastěji používané senzory v technické praxi pro: měření teplot, měření tlaků, měření průtoků, měření koncentrací atd. Vysvětleny budou nejčastější možnosti hardwarového sběru dat v praxi strojního inženýra-rozhraní RS232, GPIB, CANBus, multiplexery, ELMB moduly, dedikované měřící karty apod. Dále pak softwarové produkty a jejich možnosti při sběru dat: LabView, BridgeView, TestPoint, PVSS II. Nedílnou součástí absolvování předmětu je individuální projekt posluchače, ve kterém se

v laboratoři naučí prakticky aplikovat přednesenou látku a teorii.

•Metodika inženýrského experimentu;

•Přesnost prováděných experimentů;

•Zpracování výsledků z měření;

•Typické senzory pro měření fyzikálních veličin: (a) měření teplot, (b) měření tlaků, (c) měření průtoku, (d) měření koncentrací;

•5. Základy návrhu automatizovaných systémů sběru dat: (a) Hardwarové prostředky /PC, Notebooky a typické

měřící karty a používaná rozhraní/, (b) Softwarové prostředky (LabView, BridgeView, TestPoint, PVSS II);

•6. Metody kalibrace základních čidel-senzorů: (a) teplotní senzory, (b)tlakové senzory

•Kalibrace měřícího řetězce, resp. použité elektroniky;

•Sestavení modelového kombinovaného řetězce (alespoň se dvěma druhy senzorů): (a) s využitím GPIB sběrnice, (b) s využitím CANBus rozhraní

•Provedení experimentu s kombinovaným měřícím řetězcem;

•Vyhodnocení měření a zpracování protokolu

•Základy měření s dálkovým přístupem (distribuovaný projekt, vzdálená plocha apod.);

•Ekonomika a náklady realizace automatizovaných systémů sběru dat

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Veselá, E., Vacek, V.: Handbook of Laboratory Experiments in Physics, 2017, Skripta ČVUT v Praze.

•Jenčík J.: Technická měření, 1982, Skripta ČVUT v Praze.

•Ripka, P., Kreidl, M. aj.: Senzory a převodníky. 2011, Skripta ČVUT, Praha.

•Kreidl, M.: Měření teploty-senzory a měřící obvody, 2005, BEN, Praha, s. 239.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6657906.html