Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mikro a nanotechnologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W02OZ003 ZK 78P
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Kurz poskytuje ucelený pohled na nanosvět, nanotechnologie a nanostruktury z hlediska kvantové podstaty, technologie a struktury. Definice a úvod; mikro - a nano - struktury; kvantová podstata nanosvěta; Schrödingerova rovnice; kvantové stavy a energie; kvantové tečky, kvantové dráhy, nanovrstvy; samouspořádané nanostruktury; fullereny, nanotrubice; nanovlákna; nanoprášky; křemíková technologie; vytváření horizontálních a vertikálních struktur, maskování, fotolitografie; metody depozice kovových a dielektrických vrstev; optická a rentgenová litografie; elektronová litografie; mikroskop využívající atomových sil (AFM - Atomic Force Microscope); nanokonstrukce pomocí AFM.

•Úvod, historický vývoj, definice, současnost, rozdělení

•Kvantová podstata nanosvěta

•Materiálový design v mikro- a nano-meřítku

•Nanovrstvy, samouspořádané nanostruktury, fullereny, nanotrubice

•Nanovlákenné materiály

•Nanoprášky

•Křemíková technologie, vytváření horizontálních a vertikálních struktur

•Maskování, optická, rentgenová, elektronová litografie

•Metody depozice kovových a dielektrických nanostruktur

•Charakterizace nanostruktur

•Průmyslové aplikace

•Vývojové trendy, nanotechnologie a budoucnost

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Binns, Ch.: Introduction to Nanoscience and Nanotechnology, John Wiley & Sons, Incorporated 2010, ISBN:

ISBN number:9780471776475;

•Wolf, E. L.: Nanophysics and Nanotechnology : An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, John Wiley & Sons, Incorporated 2015, ISBN: ISBN number:9783527413249;

•Borisenko, V. E., Ossicini, S.: What is what in the nanoworld: 2008, A handbook on nanoscience and

nanotechnology. Wiley-VCH, ISBN: 978-3-527-40783-5

•Bhushan,B.: Handbook of Nanotechnology, 2004, Springer-Verlag Berlin, ISBN: 3-540-29855-X;

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6657806.html