Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Interakce záření s pevnou látkou - Radiační poškození materiálu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W02OZ002 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Předmět se zabývá procesy probíhajícími při interakci záření s pevnou látkou, detekcí a vlivy záření na strukturu a vlastnosti pevných látek.

•Typy záření.

•Modely jejich interakce s pevnou látkou-krystalem.

•Mechanizmus brždění energetických částic.

•Srážková kaskáda.

•Ionizace a Comptonův jev.

•Radiační poškození bodové a objemové.

•Vliv radiačních poruch na vlastnosti kovů, izolátorů a polovodičů.

•Transmutační procesy při ozařování.

•Iontová implantace.

•Vyhojení radiačních poruch.

•Technické problémy při měření dávek záření. Měření dávek iontů-konverze, přímé měření. Detektory záření a jejich aplikace v praxi.

•Využití záření ve strojírenství-technika jaderných reaktorů, stavba urychlovačů a defektoskopie.

Cvičení: je zaměřeno na simulace distribuce dopantů a bodových poruch v pevných látkách po ozařování a na praktické měření fluencí a parametrů iontového a elektronového svazku.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Ullmann, V.: Jaderná a radiační fyzika, Ostravská univerzita, 2009, 173 s., ISBN: 978-80-7368-669-7

•Fukátko, T.: Detekce a měření různých druhů záření, BEN-Technická literatura, 2007, 189 s., ISBN: 978-80-7300-1.

•Jech, Č.: Interakce energetických atomů v pevných látkách. Praha: Academia, 1974, 118 s., ISSN: 0577-3652.

•Möller, W.: Fundamentals of Ion-Surface Interaction, Forschungszentrum Rossendorf;

•Stoller R. E., M. B. Toloczko, M. B., et al.: On the use of SRIM for computing radiation damage exposure, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, 2013, vol. 310, p. 75-80. ISSN: 0168-583X

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6653606.html