Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Difúze v pevných látkách

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W02OZ001 ZK 78P
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Předmět je zaměřený na transportní procesy v pevných látkách. Důraz je kladen na makroskopický a mikroskopický přístup, matematický model, Fickovy zákony, mechanismy difúze, statická a dynamická teorie difúze, difúze po vakancích, intersticiální difúze, korelační koeficient, zvláštní mechanismy difúze, Kirkendallův jev, metody měření difúze, implantace.

•Fenomenologická teorie difúze

•Fickovy zákony

•Atomistická teorie difúze

•Mechanismy difúze

•Dominantní mechanizmy difúze v kovech, difúzní koeficient, korelační koeficient, Kirkendallův efekt

•Statická a dynamická teorie difúze

•Metody měření difúze

•Modelování difuzních profilů

•Speciální případy I - difuze urychlená radiací

•Speciální případy II - difúze v elektrickém poli

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Mehrer H., Diffusion in solids : fundamentals, methods, materials, diffusion-controlled processes, 2007, Springer Verlag, pp. 639, ISSN: 0171-1873;

•S. A. Socolofsky, G. H. Jirka, Special Topics in Mixing and Transport Processes in the Environment, College Station: Texas A&M University, 5th ed., 2005. xiv, 172 s., 29–50;

•Voleník K.: Difuze v kovech. 1964. ČS časopis pro fyziku. (k dispozici v knihovně Ústavu fyziky, FS, ČVUT v Praze)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6653506.html