Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fyzika pevných látek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W02TZ001 ZK 65P
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Předmět rozvíjí znalosti studentů v oblasti fyziky pevných látek.

•Definice pevných látek. Rozdělení pevných látek.

•Krystalové struktury.

•Metody studia krystalů - rentgenografické, optické, chemické aj.

•Zdroje záření pro rtg. difrakci. Metody monochromatizace rtg. záření.

•Rtg. difúzní rozptyl v monokrystalech a tenkých vrstvách.

•Fickovi zákony. Krystalografické poruchy v krystalech.

•Typy vazeb v pevných látkách. Madelungova konstanta. Modely vazeb, výpočty tepelných kapacit.

•Pásový model pevných látek.

•Polovodičové struktury - usměrňující efekt.

•Izolátory a jejich optické vlastnosti. Scintilátory. Vodiče a supravodiče.

•Experimentální studium vlastností kovů, izolátorů a polovodičů.

•Využití těchto vlastností pro konstrukci elektronických prvků, senzorů a jejich uplatnění v technické praxi.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Kraus, I., Fiala, J.: Elementární fyzika pevných látek, 2. vyd., 2016, ČVUT v Praze, 230 s. EAN: 9788001059425

•Grosso G., Parravicini, G.P.: Solid State Physics, 2014, 2th ed., Elsevier Academic Press, pp. 851. ISBN 978-0-12-385030-0

•Hofmann, P.: Solid State Physics : An Introduction, John Wiley & Sons, Incorporated 2015, ISBN: ISBN number:9783527412822;

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6653106.html