Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Numerické metody algebry

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W01OZ003 ZK 52P+26C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Formulace základních úloh lineární algebry.

Přímé metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic.

Klasické iterační metody, Jacobiova: Gaussova-Seidelova a super relaxační metoda.

Gradientní metody, metoda sdružených gradientů.

GMRES metoda.

Problematika řešení úloh se špatně podmíněnými maticemi, předpodmiňování.

Řešení problému vlastních čísel, zobecněná vlastní čísla.

Řešení soustav nelineárních algebraických rovnic.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

C.T. Kelley , Iterative Methods for Linear and Nonlinear Equations, SIAM, Philadelphia, 1995

M. Fiedler.: Speciální matice a jejich použití v numerické matematice, SNTL, 1981.

R.S. Varga, Matrix Iterative Analysis, Springer 2009.

A.George, J.W Liu.: Computer Solution of Large Sparse Positive Definite Systems, Prentice-Hall 1981.

Golub, G.H., van Loan, Ch.F.: Matrix Computations, 996 The Johns Hopkins Univ. Press.

Hackbusch, W.: Iterative Solution of Large Sparse Systems of Equations, 1994, Springer-Verlag

Meurant, G.: Computer Solution of Large Linear Systems, 1999, Elsevier.

Segeth, K.: Numerický software I., 1998, Karolinum.

Poznámka:
Další informace:
http://marian.fsik.cvut.cz/~svacek/numalg/index.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6653006.html