Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Matematické modelování turbulence v technických aplikacích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W01OZ001 ZK 52P+26C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Základní charakteristiky turbulentního proudění, základní pohybové rovnice (zákony zachování), turbulentní smykové proudění a tenké smykové vrstvy;

Způsoby uzavření pohybových rovnic, modely turbulence s turbulentní vazkostí, modely turbulence s transportními rovnicemi pro Reynoldsova napětí, algebraické modely Reynoldsových napětí, úpravy modelů pro nízká Reynoldsova čísla, modelování přechodu na turbulence.

Modely turbulence pro LES.

Numerické řešení středovaných Navier-Stokesových rovnic uzavřených vhodným modelem turbulence, vlasnosti num. schemat z hlediska simulace turbulentního proudění, užití zejména implicitních schémat pro vybrané případy turbulentního proudění.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Ferziger J.H., Peric M.: Computational Methods for Fluid Dynamics, 1996, Springer Berlin.

Piquet J.: Turbulent Flows – Models and Physics, 1999, Springer Berlin.

Pope S.B.: Turbulent Flows, 2000, Cambridge University Press.

Příhoda J., Louda P. Matematické modelování turbulentního proudění, 2007, Nakladatelství ČVUT.

Wilcox D.C.: Turbulence Modeling for CFD, 1993, La Canada, DCW Industries.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6652806.html