Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Parciální diferenciální rovnice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W01TZ002 ZK 65P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Cíl a zaměření: Základy klasické a moderní teorie parciálních diferenciálních rovnic.

V rámci klasické teorie jsou formulovány základní okrajové úlohy a počáteční-okrajové, úlohy pro parciální diferenciální rovnice eliptického, parabolického a hyperbolického typu.

Teorie je ilustrována na Laplaceově a Poissonově rovnici, rovnici vedení tepla a na vlnové rovnici.

Jsou vysvětleny základní vlastnosti těchto úloh a jejich řešení.

Moderní teorie je ilustrována na PDR 2. řádu eliptického typu a na systémech PDR často se vyskytujících v matematických modelech užívaných v mechanice tekutin.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Evans, L.C.: Partial Differential Equations. American Mathematical Society, series „Graduate Studies in Mathematics“, Vol. 19, New York 1997.

Fořt, J., Neustupa, J.: Parciální diferenciální rovnice, 2004, skriptum Fakulty strojní, Ediční středisko ČVUT.

Drábek, Pavel, a Gabriela Holubová. Elements of Partial Differential Equations, De Gruyter, Inc., 2014.

Doporučená literatura: podle individuálních potřeb studentů.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6652606.html