Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Economic Business Processes

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-EPP.21 Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

The aim of the course is to present typical processes related to the usual life cycle of a company. The course focuses mainly on the basic economic and financial aspects of business in the market environment of the Czech Republic and the basics of management. In the course, students are acquainted with the typical phases of the company's life cycle, from the establishment of the company, through the management of property and capital structure, financing of the company, determining the cost function of the company and labor costs, to evaluating the financial health of the company and its eventual rehabilitation or termination.

Požadavky:

No prerequisites are needed for this course.

Osnova přednášek:

1. The essence of economic activity. Economic system. Money and its role in the economy.

2. Economic environment of the state. Basic indicators of state economic performance.

3. Enterprise and business goals, primary and derived functions and processes of an enterprise.

4. Business life cycle. Growth, stabilization, crisis, rehabilitation, and termination of a company.

5. Property and capital structure of a company. Balance sheet rules.

6. Basic principles of accounting. Financial statements of a company (balance sheet, profit and loss statement). Profit, its structure, and its distribution.

7. Cost classification, cost calculation methods. Cost function. Pricing in a market economy.

8. Health and social insurance. Remuneration and human resource costs (employees).

9. Fiscal resources of a state budget. Direct and indirect taxes. The tax system in the Czech Republic.

10. Financial management of a company - short-term and long-term financing of the company, investment evaluation.

11. Management of a company. Business planning. Organizational structures.

12. Human resources management.

13. Manager's personality and management styles. Time management.

Osnova cvičení:

1. The essence of economic activity. Economic system. Money and its role in the economy.

2. Economic environment of the state. Basic indicators of state economic performance.

3. Enterprise and business goals, primary and derived functions and processes of an enterprise.

4. Business life cycle. Growth, stabilization, crisis, rehabilitation, and termination of a company.

5. Property and capital structure of a company. Balance sheet rules.

6. Basic principles of accounting. Financial statements of a company (balance sheet, profit and loss statement). Profit, its structure, and its distribution.

7. Cost classification, cost calculation methods. Cost function. Pricing in a market economy.

8. Health and social insurance. Remuneration and human resource costs (employees).

9. Fiscal resources of a state budget. Direct and indirect taxes. The tax system in the Czech Republic.

10. Financial management of a company - short-term and long-term financing of the company, investment evaluation.

11. Management of a company. Business planning. Organizational structures.

12. Human resources management.

13. Manager's personality and management styles. Time management.

Cíle studia:

The aim of the course is to present typical processes related to the usual life cycle of a company. The course focuses mainly on the basic economic and financial aspects of business in the market environment of the Czech Republic and the basics of management. In the course, students are acquainted with the typical phases of the company's life cycle, from the establishment of the company, through the management of property and capital structure, financing of the company, determining the cost function of the company and labor costs, to evaluating the financial health of the company and its eventual rehabilitation or termination.

Studijní materiály:

1. Begg D. : Economics for Business (5th Edition). McGraw-Hill, 2016. ISBN 978-0-0771-7528-3.

2. Brealey R.A., Myers S.C., Allen N.F. : Principles of Corporate Finance. e-book, 2013. ISBN 978-00-780-3476-3.

Poznámka:

Information about the subject and teaching materials can be found at https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=BIE-EPP

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=BIE-EPP
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6627706.html