Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do kybernetické bezpečnosti

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-UKB.21 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Simona Fornůsek, Tomáš Luňák
Přednášející:
Simona Fornůsek, Tomáš Luňák
Cvičící:
Simona Fornůsek, Tomáš Luňák, David Pokorný, Tomáš Rabas
Předmět zajišťuje:
katedra informační bezpečnosti
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty ze základními koncepty v moderním pojímaní kybernetické bezpečnosti. Studenti získají základní přehled o hrozbách v kyberprostoru a technikách útočníků, bezpečnostních mechanizmech v sítích, operačních systémech a aplikacích, ale i o základních právních a regulatorních předpisech.

Požadavky:

vstupní znalosti nejsou vyžadovány.

Osnova přednášek:

1. Úvod, definice kybernetické bezpečnosti a základních konceptů.

2. Modelování hrozeb, profil útočníka, threat intelligence.

3. Kybernetický zločin a jeho ekonomika.

4. Řízení kybernetických rizik.

5. Protokoly v kybernetické bezpečnosti.

6. Síťová bezpečnost.

7. Bezpečnost operačních systémů, bezpečnostní aspekty virtualizace na úrovni operačního systému.

8. Webová a mobilní bezpečnost.

9. Proces bezpečného vývoje aplikací, konceptuální úvod do aspektů aplikační bezpečnosti.

10. Kyberfyzikální systémy, Internet věcí.

11. Kritická infrastruktura, průmyslové řídící systémy.

12. Kybernetická bezpečnost a soukromí.

13. Právo a regulace v kyberprostoru.

Osnova cvičení:

1. Modelování hrozeb, data flow diagramy, praktické cvičení modelování hrozeb

2. Koncepty řízení rizik

3. Útoky na síťové vrstvě

4. Útoky na webové aplikace

5. Ochrana soukormí, praktická analýza problému ochrany soukromí

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Anderson R. : Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems. John Wiley & Sons, 2008. ISBN 978-0-470-06852-6.

2. Wheeler E. : Security Risk Management: Building an Information Security Risk Management Program from the Ground Up. Syngress, 2011. ISBN 978-1597496155.

3. Stallings W. : Effective Cybersecurity: A Guide to Using Best Practices and Standards. Addison-Wesley Professional, 2018. ISBN 978-0134772806.

4. Adnress J. : Foundations of Information Security. No Starch Press, 2019. ISBN 978-1718500044.

5. Cunningham Ch. : Cyber Warfare – Truth, Tactics, and Strategies: Strategic concepts and truths to help you and your organization survive on the battleground of cyber warfare. Packt Publishing, 2020. ISBN 978-1839216992.

Poznámka:

Chybí webová stránka

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:303

14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303

14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
Út
St
místnost T9:155
Luňák T.
08:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
Čt
místnost TH:A-1142

09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost TH:A-1142

09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6549506.html