Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do kybernetické bezpečnosti

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-UKB.21 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Róbert Lórencz
Přednášející:
Tomáš Luňák, David Pokorný, Ivana Trummová
Cvičící:
František Kovář, Tomáš Luňák, David Pokorný, Tomáš Rabas, Ivana Trummová
Předmět zajišťuje:
katedra informační bezpečnosti
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty ze základními koncepty v moderním pojímaní kybernetické bezpečnosti. Studenti získají základní přehled o hrozbách v kyberprostoru a technikách útočníků, bezpečnostních mechanizmech v sítích, operačních systémech a aplikacích, ale i o základních právních a regulatorních předpisech.

Požadavky:

vstupní znalosti nejsou vyžadovány.

Osnova přednášek:

1. Úvod, definice kybernetické bezpečnosti a základních konceptů.

2. Modelování hrozeb, profil útočníka, threat intelligence.

3. Kybernetický zločin a jeho ekonomika.

4. Řízení kybernetických rizik.

5. Protokoly v kybernetické bezpečnosti.

6. Síťová bezpečnost.

7. Bezpečnost operačních systémů, bezpečnostní aspekty virtualizace na úrovni operačního systému.

8. Webová a mobilní bezpečnost.

9. Proces bezpečného vývoje aplikací, konceptuální úvod do aspektů aplikační bezpečnosti.

10. Kyberfyzikální systémy, Internet věcí.

11. Kritická infrastruktura, průmyslové řídící systémy.

12. Kybernetická bezpečnost a soukromí.

13. Právo a regulace v kyberprostoru.

Osnova cvičení:

1. Modelování hrozeb, data flow diagramy, praktické cvičení modelování hrozeb

2. Koncepty řízení rizik

3. Útoky na síťové vrstvě

4. Útoky na webové aplikace

5. Ochrana soukormí, praktická analýza problému ochrany soukromí

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Anderson R. : Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems. John Wiley & Sons, 2008. ISBN 978-0-470-06852-6.

2. Wheeler E. : Security Risk Management: Building an Information Security Risk Management Program from the Ground Up. Syngress, 2011. ISBN 978-1597496155.

3. Stallings W. : Effective Cybersecurity: A Guide to Using Best Practices and Standards. Addison-Wesley Professional, 2018. ISBN 978-0134772806.

4. Adnress J. : Foundations of Information Security. No Starch Press, 2019. ISBN 978-1718500044.

5. Cunningham Ch. : Cyber Warfare – Truth, Tactics, and Strategies: Strategic concepts and truths to help you and your organization survive on the battleground of cyber warfare. Packt Publishing, 2020. ISBN 978-1839216992.

Poznámka:

Chybí webová stránka

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6549506.html