Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Pokročilé simulační metody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D18PSM ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět seznámí studenta s pokročilými algoritmy pro generování pseudonáhodných čísel a s jejich aplikací v simulačních metodách. Dále se student seznámí s principy a využitím simulovaného žíhání, biologicky motivovaných heuristik a dalších stochastických algoritmů využívaných pro účely simulací a na nich založených optimalizací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Principy generování pseudonáhodných čísel

2.Lineární kongruenční generátory

3.Zpožděné Fibonacciovy generátory

4.Generátory založené na lineárních posuvných registrech se zpětnou vazbou (Mersenne-Twister)

5.Simulované žíhání a jeho varianty

6.Biologicky motivované heuristiky

7.Genetické algoritmy

8.Kukaččí vyhledávání, Lévyho let a další nástroje

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6393806.html