Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Pokročilé datové struktury a algoritmy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D18PDS ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je upozornit na problematiku dynamických datových struktur z pohledu vědecko-technických výpočtů

využívajících numerické a statistické postupy k řešení aplikačních úloh. Studenti získají schopnost navrhnout a realizovat náročné aplikace v libovolném programovacím jazyce, který sami ovládají.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Opakování dynamických datových struktur.

2.Implementace datových struktur pomocí indexování.

3.Využití stromových struktur k rychlému vyhledávání.

4.Alternativní metody rychlého vyhledávání.

5.Aplikace rychlého vyhledávání při matematických a statistických postupech.

6.Efektivní struktury a algoritmy pro speciální aplikace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6393706.html