Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Algoritmizovatelné modelování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D18AM ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Student se seznámí s teoretickým základem založeným na metamodelování, které umožňuje k modelům přistupovat jako k formální datové struktuře typu graf, kterou je možné automaticky (bez zásahu člověka) nebo semiautomaticky (pomocí dialogu s člověkem - analytikem) měnit. Tímto způsobem lze algoritmicky realizovat aplikaci návrhových vzorů, refaktoring, datovou normalizaci a další transformační techniky používané v praxi softwarového inženýrství.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.funkcionální programování

2.transformace grafů

3.základy jazyka Scheme

4.metamodelování, metamodel UML

5.návrhové vzory a objektová normalizace tříd

6.přístup model-driven engineering

7.programovací jazyk Metacase

8.programovací jazyk Craftcase

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6391506.html