Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Práce s odborným textem 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04APO2 Z 1 2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Hana Čápová, Jana Kovářová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz navazuje na 04APO1 a orientuje se na nácvik řízeného písemného projevu (zápis poznámek dle slyšeného textu, shrnutí, výtah z textu, psaní abstraktu apod.) i na samostatný písemný projev (příprava na psaní bakalářské práce). Pokračuje v rozvíjení znalostí textové gramatiky a seznamuje studenty se základy anglické interpunkce.

Požadavky:

Úspěšné absolvování kurzu 04APO1.

Osnova přednášek:

Formální slovní zásoba užívaná v odborných textech, čtení matematických výrazů a operací, interpretace grafů, popis předmětu a jeho funkce, popis procesu.

Specifické jevy odborného stylu - složené nominální vazby, shoda, paralelismus, „hedging“, stavba odstavce.

Čtení a jazyková analýza odborného textu - identifikace, vysvětlení a odůvodnění jazykových jevů specifických pro různé typy sdělení.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Specifické morfologické, syntaktické a lexikální jazykové prostředky využívané v odborných textech: formální slovní zásoba, nominální vazby, gramatické prostředky pro různé typy formálního sdělení.

Schopnosti:

Volit přiměřené jazykové prostředky pro různé typy formálního sdělení, uplatnit různé techniky čtení dle účelu, analyzovat text, napsat krátké sdělení na odborné téma.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] materiály připravené katedrou jazyků

[2] M. McCarthy, F. O´Dell, Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2008

Doporučená literatura:

[1] M. Hewings, Cambridge Academic English (upper intermediate), Cambridge University Press, 2012

[2] K. Paterson, Oxford Grammar for EAP, 2017

[3] slovníky

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6357806.html