Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy programování v jazyce JAVA

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
614Y1ZJ KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Úvod do platformy Java SE, instalace IDE a první projekt. Komentáře. Proměnné a typový systém. Operátory. Uživatelský vstup a parsování. Přetypování a převod na řetězec. Metody pro textové řetězce a matematické funkce. Podmínky, relační operátory a switch. Cykly for, while, foreach. Pole – deklarace, inicializace, metody pro práci s polem, ASCII, Funkce, parametry, návratová hodnota, rekurze. Tvorba samostatného programu.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty základní programátorské konstrukce pro tvorbu jednoduchých aplikací v programovacím jazyce JAVA

Studijní materiály:

Pecinovský R.: Java 9 - Kompletní příručka jazyka, GRADA - ISBN 978-80-271-0715-5, 2018

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6355606.html