Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Historie moderní české architektury

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D29HMA ZK 2P česky
Garant předmětu:
Zdeněk Lukeš
Přednášející:
Zdeněk Lukeš, Lenka Popelová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Obsahem je seznámit studenty s vývojem české architektury od druhé poloviny XIX. století až do současnosti s důrazem na urbanismus, vývoj architektonických stylů a nejvýznamnější osobnosti. Děje se tak formou přednášek a vycházek po pražské architektuře příslušného období. Součástí je i srovnání s vývojem evropské architektury té doby a vzájemné vlivy.

Výsledkem by měla být základní obeznámenost posluchačů s danou tématikou, orientace ve vývoji architektonických stylů, znalost nejvýznamnějších osobností naší architektonické scény a schopnost zařadit českou architekturu daného období do kontextu evropské a světové tvorby.

Požadavky:

Nejsou.

Osnova přednášek:

Individuální konzultace v rozsahu předmětu, při více studentech v semestru vypsáno v jeden čas - bude individuálně upřesněno. Jelikož se jedná o doktorské studium, je každý úkol individuální, v návaznosti na zadání doktorské práce.

Osnova cvičení:

Viz výše.

Cíle studia:

Viz výše.

Studijní materiály:

Dle zaměření dané práce.

Povinná literatura (výběr):

● Petr Vorlík - Klára Brůhová - Jan Zikmund, Hubert Guzik - Lenka Popelová - Veronika Vicherková - Martin Horáček a kol. Česká poválečná architektura „pod ochranou a bez“, Zprávy památkové péče, 2017, 77(4), s. 456-462.

● Martin Strakoš (ed.), et al. - Lenka Popelová. Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie - architektura - památkový potenciál. Praha: NPÚ, 2017. ISBN 978-80-87967-14-0. (v rámci projektu NAKI II DG16P02R007, Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR).

● Eva Novotná, Poválečná bytová výstavba a památková péče na příkladu Velké Británie a Skandinávie. Zprávy památkové péče, 75 (4), 2015, s. 307.

● Martin Strakoš. Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton. Kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu. Ostrava: NPÚ, ÚOP Ostrava, 2014.

● Rostislav Švácha (ed.). SIAL. Olomouc: Arbor vitae, Muzeum umění, 2010.

● Petr Urlich (ed.) – Petr Vorlík – Katarína Andrášiová – Beryl Filsaková – Lenka Popelová. Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2006, 303 s.

● Oldřich Ševčík. Programy a prohlášení architektů XX. století. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999.

● Oldřich Ševčík - Ondřej Beneš. Architektura 60. let. „Zlatá šedesátá“ v české architektuře 20. století. Praha: Grada, 2009.

● Kenneth Frampton. Moderní architektura. Kritické dějiny. Praha: Academia, 2004.

● Matúš Dulla - Henrieta Moravčíková. Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava: Slovart, 2002.

Povinná literatura v cizím jazyku (výběr):

Dennis Sharp. Twentieth Century Architecture. A Visual History. London, Lund Humphries, 1991.

Doporučená literatura v češtině (výběr):

● Petr Urlich - Radomíra Sedláková - Lenka Popelová - Pavel Škranc a kol. Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století, FSv ČVUt v Praze, 2017 (digitální nosič v rámci projektu NAKI II DG16P02R007, Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR).

● Lenka Popelová. Vliv architektonických soutěží konce padesátých let a šedesátých let na vývoj architektonické formy. Architektúra a urbanizmus, 2014, XLVIII(1-2), 54-73.

● Lenka Popelová (ed.) – Eva Špačková (ed.) – Radovan Lipus – Jiří Nekvasil – Albert Pražák – Radomíra Sedláková – Zbyněk Srba – Martin Strakoš – Marie Šťastná – Petr Urlich – Ladislav Vrchovský. Svět architektury a divadla. Architekt Ivo Klimeš. Praha, GRADA PUBLISHING, 2014.

● Lenka Popelová. Architektonické a architektonicko-urbanistické soutěže šedesátých let. Jejich specifický přínos v dějinách československé architektury. In: Architektúra a urbanizmus. 2013, roč. XLVII, č. 47, č. 3, s. 34-51.

● Ladislav Zikmund-Lender. Experimentální sídliště Invalidovna. Hradec Králové, Praha, Národní památkový ústav, 2014.

……………………..

Studijní pomůcky - nejsou

Poznámka:

ASD

Další informace:
Viz stránky katedry.
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6307906.html