Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Biomedicínské sensory prakticky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BAB34BSP KZ 4 2P+2L česky
Garant předmětu:
Adam Bouřa
Přednášející:
Adam Bouřa
Cvičící:
Adam Bouřa, Alexandr Laposa
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Cílem předmětu je získání zkušeností s návrhem, realizací a testováním praktických konstrukcí se senzory pro biomedicínské aplikace a s ohledem na potřeby studentů FEL, kteří budou realizovat praktickou závěrečnou práci.

Požadavky:

Předpokládá se základní znalost funkce elektronických součástek, obvodů a proškolení z oblasti „Bezpečnost v elektrotechnice“. Proto je vhodné, aby si tento předmět zapisovali studenti, kteří již absolvovali předmět B2B31EO1 - Elektronické obvody 1. Tento předmět rovněž není určen pro podrobný výklad samotných principů senzorů, ale pouze na jejich praktickou aplikaci. Proto je vhodné mít absolvovaný předmět BAB34BMS - Biomedicínské senzory.

Osnova přednášek:

1.Úvodní přednáška, organizace a hodnocení předmětu, Vlastnosti pasivních součástek

2. Program LTspice, princip simulace elektrických obvodů, základní analýzy

3.DC charakteristiky diod, základní vlastnosti, aplikace

4.AC charakteristiky diod a aplikace

5.Tranzistor JFET

6.Bipolární tranzistor

7.MOSFET zesilovač

8.Tranzistor MOSFET a BJT jako spínač

9.Operační zesilovač - základní vlastnosti

10.Aplikace s operačními zesilovači

11.Lineární stabilizátory napětí

12.DC/DC konvertory

13.Filtry a oscilátory

14.Ostatní praktické obvodové bloky

Osnova cvičení:

1.Úvod, podmínky zápočtu, organizace, proškolení bezpečnosti práce, výběr semestrálních projektů

2.Program KiCAD – návrh schématu, práce s knihovnami součástek

3.Program KiCAD – vytváření a úprava modelů součástek, tvorba vlastních knihoven součástek

4.Program KiCAD – návrh jednovrstvých a vícevrstvých desek plošných spojů

5.Program KiCAD – DRC, ERC, finální úprava desky, export dat pro strojovou a ruční výrobu desek

6.Výroba desky plošných spojů fotocestou, formátování a úprava desky, vrtání

7.Osazení desky součástkami, technika pájení, klasické a SMD součástky

8.Oživení a testování obvodu, systematické hledání chyb v návrhu

9.Ukázka programování a praktického měření s deskou Nucleo

10.Měření vlastností lineárního stabilizátoru napětí

11.DC/DC konvertor

12.Bezkontaktní teploměr

13.Odevzdání semestrálních projektů, prezentace

14.Odevzdání semestrálních projektů, prezentace, udělení zápočtů

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání zkušeností s návrhem, realizací a testováním praktických konstrukcí se senzory pro biomedicínské aplikace a s ohledem na potřeby studentů FEL, kteří budou realizovat praktickou závěrečnou práci.

Studijní materiály:

Dostál, J.: Operační zesilovače, BEN-technická literatura, 1. Vydání, Praha 2005, ISBN 80-7300-049-0

Krejčiřík, A.: Napájecí zdroje 1 – základní zapojení analogových a spínaných napájecích zdrojů, BEN, 2002 ISBN 80-86056-02-3

Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí techniku, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004.

Davídek, V., Laipert, M., Vlček, M.: Analogové a číslicové filtry, Vydavatelství ČVUT, Praha 2000, ISBN 80-01-02178-5

Hájek, J.: Časovač 555 praktická zapojení, BEN - technická literatura, 1. Vydání, Praha 1999, ISBN 80-901984-1-4

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAB34BSP
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:B2-s141k
Bouřa A.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna
místnost T2:B2-s141a
Bouřa A.
Laposa A.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
učebna CEMIS
Út
St
Čt

místnost T2:B2-s141a
Bouřa A.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
učebna CEMIS
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6297506.html